מחלות מקצוע

נושאי משימה מספר 41001 + 41002

 האיור הבא מדגים את תהליך היווצרות מחלת מקצוע.

כפי שניתן לראות יש כאן צרוף של העובד עצמו (גיל, מין, מצב פיזיולוגי, אופי העובדה - הברגה, סיוד, עבודה עם עכבר מחשב), התנאים הסביבתיים (תאורה, מזג אויר, לחות, תנאי קרקע בעבודות חוץ) והגורמים המזיקים עצמם (רעש, אבק, עמדת עבודה,).


?חשוב- כיצד ניתן למנוע מחלות מקצוע 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים