תאורה

משימות מספר 43001 + 43002

מס' אישור 603408   

רקע תאורטי

תאורה, שמקורה בשני מקורות מרכזיים – טבעיים (שמש) ומלאכותיים (נורות) –  מוגדרת כקרינה אלקטרומגנטית בעלת אורך גל הנראה לעין. הראייה שלנו מושפעת ממספר גורמים:

 

כמות האור - נמדדת ביחידות לוקס 

בהירות - כל עצם שנחשף לאור מחזיר חלק ממנו. עצמים בהיריםבולעים מעט אור, ומחזירים חלק ניכר ממנו. הבהירות משפיעה רבות על כושר הראייה

ניגודיות- (קונטרסט) דרגת השוני בבהירות. יכולת הראייה שלעצמים מושפעת מההבדלים בין צבע העצם לצבע הרקע או צבעם של עצמים סמוכים.

בנוסף לחלוקה הנ"ל (כמות אור, בהירות וניגודיות) ניתן ליחס לאור 3 מאפיינים:

בהירות- (אמפליטודה, משרעת)

צבע- (תדירות)

קיטוב- (זווית התנודות)

        הגדרות חשובות


·         Lumen - לומן - שטף אור - כמות האור בשניה
·         Lux - לוקס - שטף אור (ביחידות lumen) ליחידת שטח
·         נצילות אורית (לומן/ואט) - יחס שטף האור לאנרגיה חשמלית נצרכת
·          Color Rendering Index - CRI –מקדם העברת צבע -
                נורת ליבון שקבעה כמקור אידאלי
                    יחס בין הרכב צבע מקור האור הנמדד לסטנדרט
                        נמדד בין 1 ל 100-  100 = להרכב צבע המקור   

קדימה

לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

אחורה