תאורה

משימות מספר 43001 + 43002

מס' אישור 603408   

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

1. יכיר את גורמי הסיכון בתאורה

2. יכיר את השפעת התאורה על סביבת העבודה 

3.י דע מה ההבדלים בין סוגי נורות שונים

4. יוכל להתאים את סוג הנורות לאופי העבודה

5. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה,

   לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות

קדימה

לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

אחורה