מקום מוקף

נושאי משימה מספר 30001 + 30002

מקום/חלל מוקף, הינו כל מקום שהכניסה והיציאה ממנו בעייתיים, התנאים בתוכו מסוכנים לבריאות העובד ויש חשש לשלומו.
דוגמאות:

• תאי ביקורת (“מנהול” - manhole) 

• צינורות ומובילים בקוטר גדול.

• תעלות עמוקות (1.7 מטר או יותר מתחת לפני הקרקע).

• בריכות חמצן גדולות ופתוחות (שטח מים של 1,000 מ”ר או יותר, או מערכת שוות - ערך,                                          המורכבת ממספר אגנים סמוכים, בתנאי מזג - אוויר חמים וללא רוח).

• אגני עיכול בוצות (digestor)

• מכלים בעלי מכסה וללא מכסה.

• בורות ספטיים, בורות רקב או ספיגה.

• בורות איחסון בוצה, מכוסים או גלויים.

• תא רטוב של תחנות שאיבות ביוב.

• תא או חדר יבש של תחנות שאיבת ביוב.

• חדר מגופים מיכניים וידניים.

• חדרים במתקנים הקשורים למערכות הביוב (כגון                                                                                                 חדר חשמל,גנרטור, חדר פיקוד ובקרה ועוד). 

אחורה

לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

קדימה