בודק מוסמך

נושאי משימה מספר 12001 + 12002

מבוא


מתקנים וציוד רב בתעשייה נדרשים בבדיקות מיוחדות על ידי בודק מוסמך. 

הבודק המוסמך, מהווה גוף חיצוני בלתי תלוי ומתפקידו לבחון ולאשר את סוג הציוד שבשימוש, שמישותו ומועד פקיעתתוקפו.

בגמר בדיקתו כותב הבודק המוסמך תסקיר ומגישו לבעל הציוד/ המתקן ולשירות הפיקוח על העבודה, במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

התסקיר מחייב את בעל הציוד/המתקן בתיקונים הנדרשים.

דוגמאות לסוגי מתקנים וציוד לבדיקת בודק מוסמך:

  • מתקני לחץ

  • מתקני ואביזרי הרמה (מעליות, עגורנים)

  • מלגזות

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים