ממיסים אורגניים

                             

נושאי המשימה מספר 31001 + 31002  

תכונות פיסיקליות של ממסים אורגנים


לתכונותיהם הפיסיקליות של ממסים אורגנים, השפעה גדולה יותר על תהליכי הייצור והאחזקה שלהם.
על-פי תכונות אלו, נקבעים דרגי וגבולות הבטיחות הנדרשים, כדוגמה עקב סיכוני התפוצצות, אש, רעילות ועוד.
לפני השימוש יש להתייחס להוראות יצרן הממס, לדפי המידע לחומ"ס (MSDS) ולתכונות החומר המופיעות שם.


:נקודת רתיחה
(.זוהי נקודת ציון ליכולתו של הכימיקל להפוך לגז (להתאדות
ככל שנקודת הרתיחה נמוכה יותר, הכימיקל נתון יותר להתאדות


נקודת התלקחות:
כ
כל שנקודת ההתלקחות נמוכה יותר, האפשרות להתלקחות גבוהה יותר. ממס בעל נקודת התלקחות של 230C או פחות, מוגדר כממס מתלקח בנקל, ממס בעל נקודת התלקחות בין 230C ל-610C מייצג ממס מתלקח, אך לא בנקל. ממס בעל נקודת התלקחות מעל 610C מייצג ממס מתלקח בקושי.

 טבלה: ממסים אורגנים בעלי נקודת התלקחות גבוהה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:גבולות נפיצות
(UEL) לעליון (LEL)  גבולות הנפיצות נעים בין גבול נפיצות תחתון
גבול נפיצות תחתון הינו הריכוז המזערי של הממס באויר, בו הוא ניתן להצתה.
גבול נפיצות עליון הינו הריכוז המירבי של הממס באויר בו הוא ניתן להצתה.
כחוק אצבע, ככל שהטווח בין גבולות הנפיצות גבוה יותר, כך גדול יותר הסיכון לאש.
:לדוגמא 

                               אתר 

 

 

בהתבסס על נתונים אלו בלבד, האתר מייצג סיכון אש גבוה יותר. מכל מקום, בכדי לבדוק במדוייק את גודל הסיכון לאש, נדרש להתייחס גם לנקודת ההתלקחות וללחץ האדים.

UEL = 36.0%                  LEL = 1.9%

UEL = 10.5%                  LEL + 8.0%           טריכלורואתן עם תוספים מייצבים 

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה