בטיחות בחשמל

משימות מספר 17003 + 17004

סיכוני חשמל

 

ה ת ח ש מ ל ו ת

 

כדי להשלים את המעגל החשמלי, שואף שיצר אותו- הגנרטור של חב' החשמל.

 

לצורך זה יחפש הזרם - האלקטרונים החופשיים- כל דרך אפשרית, בין אם זה מוליך ה"אפס" או גופו של האדם הנוגע בנקודת חשמל חשופה.

 

כאשר זורם זרם חשמלי דרך גוף האדם, הוא עשוי לפגוע בתפקודו הפיזיולוגי של האדם עד כדי מוות.

 

עוצמת הזרם המסוכנת לאדם תלויה בתנאים סביבתיים מאפיינים פיזיולוגיים של האדם, לחות וטמפרטורת גוף

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים