בטיחות במעליות

נושאי משימה מספר 42-001 + 42-002

מבוא


מעלית הינה מיתקן הרמה המשמש לתנועת בני אדם או טובין בין רבדים קבועים ואשר לו תא או דוכן הנע במסלול מאונך או כמעט מאונך  ותנועתו מוגבלת על ידי מכוון.

מעליות נחלקות לשני סוגים עיקריים, מעליות נוסעים ומעליות משא.

החוק מתייחס למעליות בצורה נפרדת בבואו לדון במתקני הרמה. התקנה ותחזוקה של מעליות מחייבת הסמכה מיוחדת, מעליות נבדקות על ידי בודק מוסמך כל חצי שנה, הן חייבות בהתקני בטיחות מיוחדים ובמקרה של אירוע בטיחות חובה לדווח על כך לפיקוח.

בשיעור זה נילמד על ההיסטוריה של המעליות, דרישות החוק, הבדיקות התקופתיות וכן כיצד לפעול לאחר אירוע בטיחות הקשור למעלית.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים