גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים - MSDS

משימות מספר 19001+ 19002

מס' אישור 603388   

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

1. יכיר את תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות) התשנ"ח 1998.

2.ידע את הדרישות לגבי תכולת גיליון הבטיחות.

3.יזהה את מרכיבי גיליון הבטיחות.

4.יזהה את ההבדלים בין גיליון בטיחות עפ"י התקנות בארץ וגליונות בטיחות בחו"ל .

5.יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה. 

משימות מספר 19001+ 19002

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים

אחורה

לרשימת הקורסים