בטיחות בחשמל

משימות מספר 17003 + 17004

 נושאי משימה מספר 17003 + 17004

 

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

1. יכיר את סיכוני החשמל. 

2. יכיר שיטות ואמצעי הגנה.

3. יכיר את החוקים והתקנות בבטיחות בעבודות חשמל.

4.יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

5. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך        קבלת אישור כשירות כממונה על הבטיחות בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים