מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

בשיעור נלמד על:

- תיאורית האלקטרון החופשי.
- חוק אוהם.
- שיטות לייצור אנרגיה חשמלית.
- זרם ישר וזרם חילופין.
- עבודה והספק.
- החשמל בישראל

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים