מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

1ידע מהו הזרם החשמלי.

2.יכיר שיטות שונות ליצור אנרגיה חשמלית.

3.יכיר מספר מושגי יסוד בתחום החשמל.

4. ידע מהם ההבדלים בין זרם ישר לזרם חילופין.

5.יכיר מהו חשמל סטטי ויבין כיצד הוא נוצר.

6. ידע את סכנותיו של החשמל הסטטי.

7. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

8.יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם  משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים