הדרכות והכשרות מקצועיות

משימות מספר 36001+ 36002

מס' אישור 603383

הדרכות והכשרות מקצועיות
 
מבוא 

הדרכה מכשירה את העובדים לביצוע משימות הנדרשות מהם בארגון, הדרכת הבטיחות מפרטת לעובד את הסיכונים הקיימים במקום עבודתו כדי שיוכל לעבוד בצורה בטוחה שתימנע תאונות עבודה. בנוסף להדרכות הבטיחות, חייב המעסיק לספק לעובדים מידע בכתב בדבר כל הסיכונים שבמקום העבודה. במסגרת לומדה זו ניפגש עם תקנת מסירת מידע ונכיר את תהליכי הדרכות הבטיחות בתעשייה.

הדרכה

הדרכה מוגדרת כתהליך המכשיר את העובד לביצוע נכון של עיסוקו. הדרכה נכונה מבוססת על תהליך פיתוח הנגזר ממטרות המבוססות על מרכיבי התפקיד של בעל המקצוע היעודי. ההדרכה יכולה להעשות בכיתת הדרכה, או בשטח, במקום העבודה עצמו. למעשה, מפתח ההדרכה חייב להכיר את מבנה המקצוע ולהכין קורס שמבוסס על תפקידו של התלמיד. הדרכת הבטיחות מבוססת על גורמי הסיכון הקיימים בסביבת העבודה ובתפקידו של העובד. החוק, מחייב את המעסיק לספק מידע והכשרה מתאימה הדרושים למניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

 


יעילות ואפקטיביות הדרכת הבטיחות
כאמור, החוק מחייב את המעסיק לוודא שהעובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה. כדי שהעובד אכן יבין את הסיכונים, תהליך ההדרכה חייב להיות אפקטיבי. כעקרון, יעילות דנה בתפוקות ומשאבים, במילים אחרות, להשקיע כמה שפחות ולקבל כמה שיותר. אם נתרגם זאת להדרכה, קורס קצר להרבה תלמידים. לעומת זאת, אפקטיביות מוגדרת כתהליך עבודה בו אנו משקיעים את המינימום הנדרש להשגת המטרות שהצבנו. בהדרכה, הקורס הקצר ביותר, עם מספר התלמידים האופטימלי, שבסופו העובדים בקיאים בנושאי ההדרכה ומבינים את הסיכונים שבעבודתם.

 

 

 חשוב- כיצד ניתן לבדוק ולוודא שתהליך ההדרכה כולו יהיה אפקטיבי?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים