גישה ומעבר בטוח

משימות מספר 13001 + 13002

מבוא

 

 

האם  דרכי גישה ומעבר משפיעים על בטיחות העובדים?

אכן, דרכי גישה ומעבר, המתוכננים ומיושמים בצורה ראויה במקום העבודה, תורמים רבות לבטיחות העובדים. אף המחוקק נתן דעתו על כך וחייב את המעביד בהתקנה ראויה של דרכי גישה ומעבר ראה פקודת הבטיחות בעבודה, (נוסח חדש) תש"ל  1970 פרק ג' בטיחות, סימן ג', בטיחות הגישה והמעבר.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים