ריתוך וחיתוך בלהבת גז

נושאי משימה מספר 38001 + 38002

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

1.יכיר מהי פעולת הריתוך בגז.

2.ידע לזהות סוגי חומרים שונים בשימוש ריתוך בגז.

3.ידע לזהות פרטי מערכת במערכות ריתוך בגז.

4.  יכיר חומרי ריתוך וטכניקת ריתוך בגזים

5.יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה. 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים