ריתוך וחיתוך בלהבת גז

נושאי משימה מספר 38001 + 38002

הלחמה רכה

 

1. הלחמה רכה היא השגת חיבור בעזרת חימום על-ידי יצירת סגסוגת מיוחדת, המורכבת מחומר האב וחומר ההוספה. סגסוגת

   זו קיימת רק בשכבה דקה מאוד. 

2. את אזור החיבור יש לנקות באופן מוחלט ולהתאימו התאמה טובה כדי למנוע דליפת הלחם הדליל.

3. אמצעי החימום הם:

א. כור הנפחים עבור הלחמות קטנות. 

ב. מנורת הלחמה עבור גופים קטנים.

ג. מלחם עשוי נחושת, מחומם באש פתוחה.

ד. מלחם חשמלי עשוי נחושת, מחומם על-ידי גוף חימום חשמלי.

ה. להבת מבער אוטוגני עבור הלחמות גדולות וגופים גדולים.

4. חומר ההוספה מורכב בעיקרו מבדיל ועופרת ונקודת היתוכו (בהתאם ליחס בין שני מרכיבים 325-183. על-ידי תוספת

    חומרים אחרים, מתקבלים חומרי הוספה הניתכים בין 60 עד 430.

5. בשעת ההלחמה מוסיפים חומר חיזור, לרוב בצורת משחה או חומצת מלח כבויה באבץ כדי למנוע חימצון חדש. שאריות

    חומר החיזור מסירים על-ידי שטיפה במים אחרי קירור החיבור בקצב איטי.

6. חוזק המחבר קטן, אבל הוא אטום נגד נוזלים וגזים.הוראות בטיחות בעבודות ריתוך וחיתוך.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים