סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

השימוש בסולמות מתארכים נעשה בהתאם

למשימה, נעשתה הערכת סיכונים ותיקון עבודה

מוקדם לשימוש בסולם הספציפי.

אופן השימוש בסולמות מתארכים:

  • קצהו העליון של הסולם חייב לבלוט

      מטר אחד לפחות מעל לקצה המשטח

  • הסולם חייב להיות מאובטח בקצהו

       העליון  ובבסיס

  • אין לקרב את הסולם אל הקיר יתר על המידה 

  • הכלל הוא 1:4 כמתואר באיור

שימוש בסולמות מתארכים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים