חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

משימה  18001

משימה 18002

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים