ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

הדרכת עובדים:
את העובדים בממסים אורגנים יש להדריך בדבר הסיכונים הכרוכים בעבודתם. ההדרכה חייבת להיות עיונית ומעשית ועל המעביד חלה החובה לבחון את העובדים ולוודא שהבינו את הסיכונים בעבודה זו.
ההדרכה תינתן הן לעובד חדש, בבואו לראשונה לעבוד והן לעובד ותיק, בהדרכות רענון שנתיות.
ההדרכה חייבת לכלול את הבאים:

סוגי חומרים בשימוש

•הסיכונים הכרוכים בחומרים אלו

•דרכי הגנה מחומרי אלו

• אמצעי מיגון אישיים

•דרכי מילוט במקרה חירום

•הפניה לנהלים והוראות ישימות

 

אחת לתקופה יש לבצע תרגיל חירום, שבו יש לבחון כי העובדים יודעים להגיב כיאות, בשיתוף  עם גורמי חוץ למיניהם כגון מכבי אש, משטרה, מד"א, עירייה וכו'.
תרגיל זה חייב להיבחן לתוצאותיו, להביא להסקת מסקנות ושיפורים לתוצאותיו.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים