מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

Series Triboelectric
 
הטבלה הבאה מתארת את סוג המטענים בהם יטענו חומרים המתחככים זה בזה.
ככל שהחומר נמצא במקום גבוה יותר בטבלה הוא יאבד אלקטרונים (ויהפוך לחיובי) - לחומר הנמוך (שיהפוך לשלילי).

 

בעת פריקת מטען חשמלי, החומר השלילי - עודף אלקטרונים- מתפרק לחומר חיובי - חוסר באלקטרונים.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים