ריתוך וחיתוך בלהבת גז

נושאי משימה מספר 38001 + 38002

החיתוך האוטוגני

1.עיקרון החיתוך הוא חימצון (שריפת) המתכת בשביל צר.

2.לאחר הבאת איזור החיתוך למצב ביצקי, מוזרם עליו סילון חמצן נקי בלחץ מוגבר. החומר השרוף מועף מעוצמת הסילון.

3.המתכת השרופה מפרישה חום גבוה, העוזר לחימום השכבות הבאות במתכת הנחתכת.

4.תהליך זה אפשרי רק במתכות, שנקבות התלקחותן (שריפתן) נמוכה מנקודת היתוכה.

5.זוהי הסיבה, שבגללה אינן נתנות לחיתוך רגיל מתכות, כגון: יצקת ברזל, פלדת אלחלד, נחושת, חמרן ועוד.

 

מכשיר החיתוך

1. זהו מבער חותך המצוייד בצינור הולכה מיוחד לחמצן החיתוך, וגם בראש בעל שתי פיות לחימום ולסילון החיתוך.

2. המבער החדיש הוא בעל פיה אחת בלבד, הממלאת את שני התפקידים (חימום וחיתוך) כאחד.


אמצעי העזר הם:

1.עגלה להבטחת מרחק שווה בין הפיה והחומר.

2.מחוגה עם עוקץ נייד לחיתוך מ עוגל.


סוגי חיתוך מיוחדים הם:

1. לחיתוכים מקבילים לפני החומר וקרובים מאוד אליו, כגון: חיתוך ראשי מסמרות עבים וכו', מרכיבים פיית-נעל במקום הפיות הרגילות.

2.לחיתוך בתוך מים עד לעומק של 3 מטרים: על הראש מרכיבים טבעת חלולה מנוקבת המחוברת למדחס אויר. האויר עובר דרך הנקבים ויוצר אטמוספירה שבתוכה יכולה הלהבה להקתקיים.

3.לחיתוך בתום מים בעומק מעל 3 מטרים: משתמשים בראש חותך הנתון בתוך מעטה פח. 


החיתוך האוטומטי:

1.בשיטות אלו מתקדם המבער באופן אוטומטי לאורך מסלול החיתוך בצורה רצופה ואחידה. 

2.מסלול החיתוך נקבע עבור מכונות קבועות למקומן:

   א. על-ידי הולכה ביד.

   ב. בעזרת גשש המורכב על החותך לפי טופס.

   ג. על-ידי הכוונה אלקטרונית לפי שרטוט עשוי בדיו מיוחדת.

3.לחיתוך צורות זהות – בייצור המוני אפשר להרכיב מספר ראשים חותכים, החותכים בעת ובעונה אחת.

4.קיימות גם מכונות ניידות קטנות, המשמשות לחיתוך לאורך מסלולים ארוכים וישרים או במעגל בעל קוטר גדול.

5.מכונות אלו מונעות על-ידי מנוע חשמלי או על-ידי מנוע אויר המופעל על-ידי חמצן החיתוך.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים