אין לשאת ציוד בידיים בעת       עליה וירידה בסולם

אין לשאת ציוד בידיים בעת       עליה וירידה בסולם

סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

עבודה עם משגיח

תפקידי המשגיח:

  • המשגיח יעמוד ליד בסיס הסולם ויחזיק בו למניעת הזזתו מהמקום במידה 

  • וקיים חשש ליציבות הסולם

  • והסולם הוצב במרחק קטן מ – 30 ס"מ מקצהו החופשי של משטח;

  • אם קיים חשש ליציבות הסולם, יעמוד אדם ליד בסיס הסולם ויחזיק בו למניעת הזזתו מהמקום;

  • להזהיר אנשים המתקרבים למקום העבודה;

  • להגיש לעובד שעל הסולם כלי עבודה;

  • לוודא שהגידור נמצא במקומו;

  • להזעיק עזרה בעת הצורך

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים