חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

סיכום וחזרה 

שאלות:

.1 מהם סוגי הדיפונים הקיימים ולמה מתאים כל אחד?

.2 מהם המקרים בהם אין צורך לבצע דיפון לחפירה?

.3 מהם סוגי התאונות השכיחות בחפירות ועבודות עפר?

.4 מהם גורמי הסיכון העיקריים בחפירות ועבודות עפר?

.5 מהם הגורמים המשפיעים על יציבות דפנות החפירה?

.6 אילו בדיקות יש לבצע לפני ביצוע עבודות חפירה?

.7 כיצד ניתן למנוע תאונות וסיכונים בחפירות ועבודות עפר?

.8 מהם תפקידי מנהל העבודה במהלך עבודות חפירה?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים