גישה ומעבר בטוח

משימות מספר 13001 + 13002

נושאי משימה                                                                                                            

 

נושא משימה מספר 13001:

צלם במקום העבודה דרך גישה ומעבר תקינים. התייחס בעבודתך לדרישות החוק וראיית המתכנן לנושאי עבודה במקום.

 

 

נושא משימה מספר 13002:                                                                                              

צלם מקום עבודה בו נראה לך כי הדרך והמעבר אינם תקינים. הסבר מהם הליקויים אותם זיהית ומה ההמלצות אותם תיתן על מנת לתקן ליקויים אלו.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים