ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

אחסנה: 
ממסים אורגנים יש לאחסן במחסן מתאים.
בזמן האיחסון, יש להתחשב בגורמים הבאים:

ממסים יש לאחסן במקום קר, רחוק מכל מוקד הצתה 

•מקום האיחסון חיב להיות מאוורר היטב, למניעת הצטברות ריכוז אדים גבוה

•בכל מקום שניתן, יש לבודד את מקום האיחסון ממקום העבודה

•יש לשמור על כמויות מזעריות נחוצות באחסנה ולבחון תקופתית נושא זה

•יש להאריק את המחסן

• יש להרחיק ממיסים מאוכל ושתייה

• אזור האחסון יהיה מצוייד בציוד כיבוי אש מתאים

•אזור האחסון יהיה נגיש לגישת כוחות כיבוי

•יש לאסור עישון

•בכניסה/יציאה מהמחסן יש להרכיב משטפות עיניים, מקלחת חרום וציוד עזרה ראשונה.

 

ממסים אורגנים יהיו מאוחסנים בנפרד מכימיקלים אחרים.
כמו כן, יש להתייחס להוראות מיוחדות המופיעות בדפי המידע של הממסים מהיצרן.

 

 

שילוט:

בכל מקום בו מאוחסנים, או משתמשים בממסים אורגנים, יש לתלות שלטי

אזהרה מתאימים.

 

תויות:
על כל מיכל, צינור ואביזרים אחרים, יש לשים תוויות המייצגות את סוג הממס,

ריכוזו, הטמפרטורה שלו וסוג  הסיכון הנעוץ בו.  

הערה: שילוט ותויות יהיו לא רק במקומות נייחים כגון מחסן, מיכל, צינור,

שסתום וכו', אלא גם בעת שינוע והעברת ממסים בתוך ומחוץ למקום העבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים