מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

 סכנות החשמל הסטטי  

חשמל סטטי מאופיין במתח גבוה וזרם נמוך.
המתח הגבוה של החשמל הסטטי גורם לו להתפרק בכל פעם שהחומר הטעון בא במגע עם חומר שמטענו נמוך יותר.
 
פריקת חשמל סטטי יוצרת ניצוצות הגורמים:

-חוסר נוחות לאדם (למשל במכונית).

-התלקחות בעת תדלוק.

-התלקחות מנוכחות גזים נפיצים.

- נזק למחשבים.

 

ב- 17 ליולי 1996 התרסק מטוס B-747 של חברת TWA בטיסה 008 .

החוקרים סברו שחשמל סטטי הצית את אדי הדלק במיכל המרכזי.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים