בטיחות והגורם האנושי - חיזוי תאונות

משימות מספר 10001 + 10002

מס' אישור 603379

לחץ כאן להתחלת השיעור