אין לשאת ציוד בידיים בעת       עליה וירידה בסולם

סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

יש להקפיד שקו האמצע של הגוף יימצא תמיד בין שני מעקות

התמיכה האנכיים של הסולם בזמן העבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים