מיגון מכונות

משימות מספר 24001 + 24002

נושאי משימה

 

נושא משימה מספר 24001:

הבא דוגמאות של שלושה סוגי מגינים ושני התקני התקלות ממקום עבודתך.

- את הדוגמאות עליך לצלם כך שמקום העבודה לא יזוהה, אך שניתן יהיה לראות בבירור

את מיקום המגינים וההתקנים          ותפקידם.

- כתוב ליד כל אחד מהמגינים וההתקנים את תפקידיו והסבר את דרך פעולתו.

 

נושא משימה מספר 24002:

הבא דוגמאות של חמישה סוגי מכונות ומתקנים שונים זה מזה, הנדרשים במגינים, במקום עבודתך.

- את הדוגמאות עליך לצלם כך שקום העבודה לא יזוהה, אך שניתן יהיה לראות בבירור את מיקום

המגינים וההתקנים הנדרשים.

- כתוב ליד כל דוגגמא את סוג המיגון הנדרש והסבר מדוע בחרת דווקא בו.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים