ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

איכות סביבה והיגיינת העובד:

יש לנקות כל שפך ודליפה.
לעתים, יש לבחון את הנאמר בדף המידע לממיס, על מנת לבחון את אמצעי                                                                     הניקוי והטיפול הנדרשים.
את חומרי הניקוי המזוהמים והממסים המוסָרים מהמקום, יש להעביר לאתרי                                                                      פסולת רעילה לצורך טיפול מיוחד בהם (הטמנה וכדומה).
לעובד יש לאפשר נגישות לביגוד נקי, לאיזורי ניקוי, שטיפה והחלפה. משטפות                                                                   עיניים וגוף מתאימות חייבות להיות במקומות המוגדרים לעבודה עם ממסים אלו,                                                                  על מנת לתת מענה עזרה ראשונה מיידי במקרה של תאונה. עישון במקומות עבודה אלו אסור.

 

 

ציוד מגן אישי:
ציוד מגן אישי לעבודה עם ממסים אורגנים יכול לכלול:

מגן פנים

•ברדס

•חליפה מלאה

•סינר

• כפפות מתאימות

• ביגוד הולם

•נעלי בטיחות

• משחות עור

•להגנת הנשימה: מסיכה , מנ"ס/מנ"פ

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים