מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

חשמל סטטי


כל חומר שואף לשמור על איזון חשמלי, מצב בו אין לחומר עודף אלקטרונים - אותם קיבל מחומר אחר - או חוסר באלקטרונים - מצב בו נלקחו ממנו אלקטרונים על ידי חומר אחר.


בכל מקרה בו חל שינוי במצבו החשמלי של החומר ניתן לאמר שהצטבר בו מטען חשמלי:

שלילי- במקרה של עודף באלקטרונים  

וחיובי- במקרה של חוסר באלקטרונים.

 

חוסר האיזון נוצר, בדרך כלל, עקב חיכוך בין שני חומרים שונים והוא מוגדר כחשמל סטטי .
 
בניסויים נמצא שחשמל סטטי "אוהב" להתרכז בחודים - אפקט החוד .
עובדה זו מנוצלת בפורקי חשמל סטטי במטוסים ובקולטי ברק המורכבים במבנים ועמודי חשמל.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים