ריתוך וחיתוך בלהבת גז

נושאי משימה מספר 38001 + 38002

ריתוך בגזים אחרים

להבת חמצן-מימן  

א.  המימן בוער בחמצן לפי התגובה הכימית הבאה:

הלהבה הנוצרת היא מחמצנת, ויש צורך לכוון אותה עם עודף של מימן. 
להבת מימן-חמצן חסרת צבע ואין בה איזורים אופייניים, כפי שקיימים בלהבה אצטילן-חמצן. בלהבת מימן-חמצן משתמשים לריתוך פחים דקים, לחימום ובמיוחד להלחמת עופרת. 
קיימים מבערים מיוחדים ללחץ גבוה, מצויידים בברז משותף לחמצן ולמימן, הפותח בבת אחת את זרימת שני הגזים, כשהלחץ שלהם מכוון מראש על-ידי הווסתים. 
יציבות המימן בלחצים גבוהים מאפשרת להשתמש בו במקום אצטילן לחיתוך מתכות מתחת למים. כידוע, קיים במקרה זה לחץ הידרוסטטי גבוה, והשימוש באצטילן בתנאים אלה הוא מסוכן.

ב. גזים אחרים  

פחמימנים אחרים, כגון פרופן, בוטן ועוד, אינם מתאימים לריתוך מתכות ברזליות, הן בגלל הטמפרטורות הנמוכות שהם יוצרים עם החמצן, והן בגלל השפעתם המחמצנת. לעומת זאת, משתמשים בהם לריתוך מתכות צבעוניות, ובייחוד להלחמתן. 

את הריתוך בגזים אלה אפשר לבצע בציוד של חמצן-אצטילן, מלבד הווסת המיוחד לגז הדליק; אולם, קיימים גם מבערים מיוחדים לגזים אלה.


השימוש בפרופן ובבוטן נפוץ בריתוך ובהלחמת צנרת נחושת של מתקני חימום וקירור, וכן באינסטלציה חשמלית. בעבודות שונות של שירות ביתי, משתמשים בבקבוקי גז קטנים, המספקים את הגז הדליק למבער מיוחד. במקום חמצן שואב המבער אויר מן הסביבה. אולם, מאחר שהאויר מכיל כ-80% חנקן, הרי טמפרטורת הלהבה היא נמוכה, יחסית, והיא מתאימה להלחמות בלבד. ישנם גם מבערים הפועלים בלהבת אצטילן-אויר.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים