סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

אין לשאת ציוד בידיים בעת       עליה וירידה בסולם

שימוש ברתמת בטיחות + בולם נפילה נסוג (יויו)

עבודה נכונה בשימוש בסולם (המשך)

עליה וירידה נכונה מהסולם

  • בזמן טיפוס או ירידה צריך העובד לשמור על 3 נקודות אחיזה עם הסולם

  • בעת עליה או ירידה אחוז בסולם בשתי ידיך כשפניך אל הסולם

  • וודא שגופך (או לפחות אבזם חגורתך) נמצא בתוך מסגרת הסולם

  • אם עליך להשתמש בכלי עבודה, מקם אותם על חגורת נשיאה

  • באם עליך להעלות ציוד, העזר במשגיח ו/או באמצעים ייעודיים על מנת להעלותו

  • לפני עלייתך וודא שסוליות נעליך נקיות מחומרים הגורמים להחלקה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים