מערכות כיבוי אש אוטומטיות

נושאי משימה מספר 62001 + 62002

נושאי המשימה


נושא משימה מספר 62001
 1. אתר את מערכת כיבוי האש במפעלך. צלם את הרכזת ומספר גלאים וכתוב מהם סוגי

הגלאים בשימוש ומדוע דווקא הם?

2. עיין בתקן ישראלי 1596 ובהוראות נציב כבאות לעניין מערכות כיבוי אש אוטומטיות,

והסבר על פי מה נקבע גודל הכיסוי של מערכת הגלאים?

 
נושא משימה מספר 62002 
 1. אתר את מערכת כיבוי האש במפעלך. צלם מספר גלאים באזור נתון והסבר כיצד

נקבע מספר גלאים זה?

2. מתי לטעמך תשתמש בגלאי חום? מה יתרונותיהם וחסרונותיהם ביחס לגלאים אחרים?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים