ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

מערכת אוורור - דילול  

במקומות בהם יש קושי בהרכבת מערכות יניקה-נידוף, עקב מבנה המפעל ובמקומות בהם התהליך מתרחש באויר הפתוח, ניתן לשקול הפעלת מערכת איוורור-דילול.
תכנון נכון של מערכת כזו, יביא לדילול ריכוז הממיס באויר ויפחית את דרגת הסיכון שבו.
יש לזכור כי מערכת מסוג זה אינה יעילה במיוחד והשפעתה קטנה מאוד בהשוואה למערכת יניקה-נידוף.
במערכת מסוג זה משתמשים בדרך-כלל במקומות בהם יש ריכוז נמוך יחסית של מזהם באויר.

 בידוד, הסגר או סגירת תהליכים היוצרים זיהום

תהליכים בהם הסיכון רב, יש לבודד, להכניס להסגר ולהרחיק משאר העובדים שאין להם חלק בתהליכים אלה.
תהליך סגור הינו הטוב ביותר, שבו הממיס מבודד לחלוטין הן מהעובד והן מהאויר הסובב אותו.
תהליך כזה ניתן למצוא לדוגמא בתהליך המסת שומנים ממתכות לפני צביעתן.


בקרה ניהולית

בקרה ניהולית כוללת את המרכיבים הבאים:

הקטנת מספר העובדים בתהליכים מסוכנים אלו – העברת העבודה לשעות משמרת בהן לא נוכחים כל עובדי המפעל. 

•החלפת עובדים בתהליכים מסוכנים אלו – בעובדים אחרים, במסגרת הנעת עובדים מחד, והקטנת חשיפה מאידך.

•הדרכת והנחיית עובדים בדבר הסיכונים הכרוכים בממסים אלו ואמצעי התמודדות איתם.

• כתיבת נהלים והוראות עבודה לעבודה עם ממסים אלו בצורה טובה.

מתן אמצעי מיגון אישיים

מתן אמצעי מיגון אישיים מעוגנת בתקנות מדינת ישראל העוסקות בבטיחות עובדים. יחד עם זאת, יש לזכור כי מתן אמצעי מיגון לא נועד כ"תרופה קבועה"
אלא עד לטיפול ההנדסי והניהולי בנושא.
ציוד מגן אישי מפריע מיסודו לעובד, מטריד ומקשה על תהליכי עבודה

ולפיכך יש לראות בו קו הגנה אחרון.
מתן הציוד מחייב התאמתו לעובד, הדרכתו ובחינת תקינות הציוד

תקופתית.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים