סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

יש להשתמש בחגורת כלים.

הטיפוס יעשה בשתי ידיים

לעבוד כשהפנים כלפי הסולם

יש להזיז את הסולם.

גוף העובד יהיה במסגרת

של הסולם.

יש להביא סולם מספיק ארוך.

אין להשתמש בשני

השלבים העליונים.

אין לנסות להגיע לנקודה

מרוחקת מן הסולם.

5555.png

אין לטפס על סולם עם חומרים/ציוד וביד אחת.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים