חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

השימוש בדיפון על ידי כלונסאות בטון הוא במקרים שיש עומס רב על הדיפון, כגון חפירה עמוקה מאד.

קיימים שני סוגי דיפון כלונסאות עיקריים:

1. כלונסאות בטון עגולים  - הדיפון מורכב מרצף של עמודי בטון.

2. קיר סלארי - הדיפון מורכב מקיר אחד ארוך.

תהליך הקמת הדיפון מכלונסאות בטון

1. קידוח בורות עבור הכלונסאות. מקובל לקדוח במקביל בורות במרחקים של 4 - 6 מטרים אחד זה מזה כך למלא את הרווח בבורות נוספים.

2. הורדת זיון לתוך הבור.

3. יציקת הכלונס בעזרת בטון.

4. הוצאת אדמה מהחפירה בשלבים תוך כדי יצירת עוגנים להבטחת יציבות הדיפון.

תהליך הקמת דיפון קיר סלארי

1. חפירת קטע באורך 4 - 6 מטרים עבור הקיר. מקובל לחפור מקטעים באורך של 4 - 6 מטרים ברצף.

2. הורדת זיון לתוך הבור.

3. יציקת הקיר בעזרת בטון.

4. הוצאת אדמה מהחפירה בשלבים תוך כדי יצירת עוגנים להבטחת יציבות הדיפון.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים