מיגון מכונות

משימות מספר 24001 + 24002

רשימת תיוג לבחינת מיגון מכונות

 תשובותיך לרשימת תיוג זו, יכולה לספק תמונת מצב אמיתית של מצב מיגון המכונות באירגונך.


דרישות כלליות לכל המכונות

 

1.

האם המיגונים במכונות עונים לדרישות המוזכרות בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) 1970?

2.

האם המיגונים מונעים מחלקי גוף שונים של המפעיל מגע עם חלקים נעים?

3.

האם המיגונים מורכבים ומאובטחים כראוי ולא ניתנים בקלות לפירוק?

4.באם המיגונים מונעים חדירת גופים זרים עקב נפילתם לחלקי מכונות שונים?

5. האם המגינים מאפשרים עבודה בטוחה, נוחה ויחסית קלה לתפעול המכונות?

6.האם ניתן לשמן את המכונה ללא הסרת המיגון?

7.האם קיימת מערכת להפסקת פעולת המכונה לפני הסרת המיגון?

8.האם ניתן לשפר את המיגון הקיים?

כן   לא

 

סיכונים מכניים

נקודות ההפעלה:

 

1.

האם קיימים מיגונים לנקודת ההפעלה של המכונה?

2.

האם המיגון מונע מחלקי גוף שונים של המפעיל מגע עם איזורי סכנה?

3.

האם קיימים סימנים לכך שהמיגון הוזז או הוסר?

4. האם הינך יכול להציע מיגון יעיל יותר?

5. האם ניתן לבצע שינוי במכונה כך שהסיכון בנקודת ההפעלה יעלם לגמרי?

כן   לא

 

יחידות העברת הכח ממסורות:

 

1.

האם יש איזה שהם מנועים, תמסורות, יחידות העברת כח שונות ומשקולות ללא מיגונים?

2.

האם יש חגורות גלויות או מניעי שרשרת גלויים?

3.

האם יש איזה שהם ברגים בולטים?

4. האם קל להגיע ולתפעל את התנעת המכונה והפסקתה ע"י המפעיל?

5. האם מותקנים מספר בקרות, אם יש יותר ממפעיל אחד?

כן   לא

 

חלקים נעים אחרים:

 

1.

האם יש מיגונים לכל יתר חלקי המכונה כולל ליחידות עזר?

כן   לא

 

סיכונים שאינם מכניים:

 

1.

האם ננקטו אמצעים מתאימים למניעת חשיפה לרעש?

2.האם סופקו אמצעי מיגון אישיים למקומות הנדרשים לכך?

כן   לא

 

  סיכוני חשמל:

 

1.

האם המכונה מורכבת בהתאם ועונה לדרישות חוק החשמל?

2.

האם ישנם חלקי חיבורי חשמל רופפים?

3.

האם המכונה מוארקת כראוי?

4. האם מקור אספקת המתח מוגן כראוי?

5. האם קורה שהמפעילים מקבלים לעתים מכות חשמל קלות בזמן ההפעלה?

כן   לא

 

הדרכה:

 

1.

האם המפעילים ואנשי האחזקה מקבלים הדרכה מתאימה בדבר הצורך במיגונים?

2.

האם המפעילים ואנשי האחזקה מקבלים הדרכה מתאימה בדבר מיקום המיגונים ותפקידם?

3.

האם המפעילים ואנשי האחזקה מקבלים הדרכה לגבי האפשרות להסיר את המיגונים ומתי זה מותר?

4. האם המפעילים ואנשי האחזקה מקבלים הדרכה מה לעשות במידה וזיהוי מיגון שבור או חסר?

כן   לא

 

ציוד מגן אישי וביגוד מתאים:

 

1.

האם נדרש ציוד מגן אישי?

2.

אם אכן נדרש ציוד מגן אישי, האם הוא מתאים לביצוע המטלה, נמצא במצב מתאים ותקין ומאוחסן בצורה נכונה כשאינו בשימוש?

3.

האם המפעיל לבוש בצורה נכונה לביצוע המטלה (ללא כפתורים מיותרים,בבגדים הדוקים, ללא שרשראות וכו').

כן   לא

 

 

אחזקה ותיקון מכונות:

 

1.

האם עובדי האחזקה מקבלים הדרכות ריענון עדכניות למכונות שעליהן הם עובדים?

2.

האם עובדי האחזקה מבטיחים את מניעת פעולת המכונה לפני ביצוע עבודות אחזקה?

3.

במקום בו עובדים יותר מעובד אחזקה אחד, האם משתמשים במיגוני נעילה כפולים?

4. האם עובדי האחזקה משתמשים בכלים וציוד מתאימים לביצוע עבודתם?

5. האם ציוד וכלי האחזקה עצמם מוגנים כראוי?

כן   לא

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים