ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

  אמצעי בקרה:
בכל מקום שיש בו חשש לחשיפת עובד לממסים אורגנים, יש לנקוט באמצעי בקרה על מנת להקטין את החשיפה.
אמצעי הבקרה כוללים, אך אינם מוגבלים, למובאים להלן, על-פי סדר העדיפות שלהם:

• הוצאת הממס, החלפתו באחר (פחות רעיל) ושינוי התהליך; 

• בקרה הנדסית;

• בקרה ניהולית;

• מתן אמצעי מגן אישיים;

•  הוצאת הממס, החלפתו באחר ושינוי תהליך
בכל מקום שניתן ואפשר, יש לשקול הוצאת ממס מסוכן מתהליך העבודה והחלפתו בממס אחר שסיכונו נמוך יותר.
לא תמיד ניתן לעשות זאת ואז יש לבחון שינוי בתהליך העבודה עם החומר, העשוי להפחית את הסיכון בטיפול בו, על ידי הקטנת החשיפה.
בכל מקום שאפשר, יש לשקול ולהעדיף ממס על בסיס מים מאשר ממיס אורגני.
ניתן לראות זאת בתעשיית הצבעים עם הצגתם של צבעים על בסיס מים.

 

• בקרה הנדסית

בקרה הנדסית יכולה לכלול את הבאים:

 - שימוש בשיטות שינוע מכניות ואוטומטיות;

 -הפעלת מערכות יניקה ונידוף מקומיים ליד מקור הזיהום;

-  בידוד, הסגר או סגירת תהליכים היוצרים זיהומים;

- הפעלת מערכת איוורור;

 

• מערכות יניקה ונידוף 

ניתן לשלוט במקור הזיהום על-ידי התקנת מערכת יניקה ונידוף, הכוללת את המרכיבים הבאים:

 -קולט (Hood), התופס את המזהם בנקודת היווצרותו;

 - צנרת אויר בעלת זרימה נכונה ותקינה;

 - מערכת ניקוי אויר למניעת פליטת מזהמים לאטמוספירה;

 -מאוורר;

 -מערכת תפיסת מזהמים לפני יציאתם לאטמוספירה;

 

יש להקדיש תשומת לב לתכנון, להרכבה ולתחזוקה של מערכות אלו, על מנת לוודא שהיא אכן  תשיג את יעודה. בזמן התכנון, יש להתחשב בסוגי הממיסים, נקודת התלקחותם ונפיצותם ולהרכיב בהתאמה לכך חלקי מערכת מוגני התפוצצות במערכת היניקה והנידוף.

      

   זכור! מערכות מסוג זה חייבות באחזקה תקופתית, לשמירה על כשרותן

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים