טפסות

נושאי המשימה מספר 20001+20002

נושאי המשימה


נושא משימה מספר 20001
1. באלו מקרים ניתן לפסול טפסה לשימוש?

2. מה תפקידו של בונה פיגומים מקצועי לענין טפסות ומתי נזקקים לו?

3. מדוע ומתי לדעתך, יש להשתמש בציוד הגנה לעבודה בגובה, בזמן עבודה כלשהי על טפסה?

 


נושא משימה מספר 20002 
1. צלם שלוש טפסות שאינן תקינות והסבר מהם הליקויים שגילית?

2. נתח אירוע של נפילת עובד (היפותטית) מטפסה, או לחילופין נפילה של טפסה מתועשת

    מעגורן – מנה מספר סיבות אפשריות לתוצאת האירוע והסבר אותם.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים