ריתוך וחיתוך בלהבת גז

נושאי משימה מספר 38001 + 38002

תפרים רב-זחלים 


כאשר יש צורך בתפרים בעלי טיב מעולה במיוחד בחומר עבה, מבצעים תפרים רבי-זחלים. הזחלים אם קצרים וחופפים זה את זה. אמבט הזחל הוא מצומצם ומבטיח חדירה מלאה בחומר, ללא קעקועים ומקומות שרופים. בשיטה זו יש לרתך שליטה מלאה על התפר, והיא מאפשרת לו למנוע חדירת תחמוצות וסיגים לתוכו. ריתוך זה מעניק צמיגות לתפר, הודות לעידון המבנה של כל זחל עקב חימומו על-ידי הזחל המכסה אותו.

 

כדי להבטיח גם לזחל האחרון מבנה גרעיני עדין, רצוי לבצע בו נורמליזציה על-ידי הלהבה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ריתוך במצבים שונים

 א. ריתוך עולה

בריתוך זה מוליכים את המבער מלמטה כלפי מעלה. המרחק בין הפחים הוא כמחצית מעוביים. מתיכים את שפות הפחים, כך שמעל אמבט ההיתוך נוצר פתח. מעלים את המבער ללא תנועות לצדדים. את תיל הריתוך מוליכים עם תנועות קלות לצדדים. התפר המתקבל הוא בעל חדירה מלאה.

ב. ריתוך אופקי במאונך

מכוונים את להבת המבער שמאלה ומתיכים בו בזמן את שפות החומר והתיל. מבלי להרחיק את המבער מן החומר, מבצעים תנועה ימינה ומתקדמים עם אמבט ההיתוך לכיוון הריתוך.

ג. ריתוך מעל לראש

מוליכים את המבער כל הזמן מבחוץ כלפי פנים בתנועה המאפשרת לרתך לעקוב אחר אמבט ההיתוך וגם שומר על עצמו מסכנת כוויות על-ידי נזילת טיפות המתכת.

 

השפעת הריתוך בגזים על המתכת 
אחת הבעיות המטרידות בתהליכי הריתוך בגזים היא כיצד למנוע שינויי התכונות במתכת, הנגרמים עקב שינויי הטמפרטורה, ובייחוד – כיצד להקטין עיוותים. תכנון נכון של המוצר ופיקוח על תהליך הצינון עשויים במקרים רבים למנוע עיוותים ושינויים מטלורגיים בלתי רצויים. 
בריתוך בגזים מקיף החימום איזור נרחב למדי לאורך התפר, דבר הגורם לעיוותים ניכרים בחומר המרותך. קיימים כללים למניעתם, או נכון יותר להקטנתם של העיוותים בשעת הריתוך, וכן ישנם אמצעים לשיפור העיוותים בתום התהליך. בפרק מיוחד נדון על "עיוותים בריתוך ואמצעים למניעתם". 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים