מיגון מכונות

משימות מספר 24001 + 24002


תנא"ס

תשומת לב נוספת יש לתת בנושא תנאי הסביבה של המכונות השונות: 

רעש 

תאורה

- איוורור (מינדפים)

-  חום וקור


הדרכה
את העובדים יש להדריך בדבר הסיכונים הכרוכים בעבודה עם מכונות, לציידם בציוד מגן אישי, בהתאם לצורך (סוג המכונה, המטלה ודרכי ביצוע העבודה), וכן יש ליצור סימונים ושילוטים מתאימים, בשפותהמתאימות לכלל העובדים במקום.

רובוטים
יש להזכיר כי במקומות שבהם הסכנה מרובה, יש לשקול הוצאת המפעיל והכנסת רובוט במקומו. גם במקומות שבהם העבודה כרוכה במטלות החוזרות על עצמן מספר רב של פעמים, או במקומות בהם נדרש דיוק מיוחד יש לשקול הכנסת רובוטים.
מכל מקום, הרובוטים עשויים ליצור סיכוני פגיעה ולפיכך יש לדאוג למיגונים מתאימים להם ובסביבתם.
איורים
62a ,62, 62b-ו מדגימים עבודת רובוטים, איזורי סכנה וצורת עבודה לביצוע מטלה.

 

עזרים שונים
עזרים שונים נועדו למיגון נוסף לטובת המפעיל ו/או איש האחזקה.
בין עזרים אלו ניתן למנות חבל לגידור ושילוט מקום עבודה (איור
63), מחסום אזהרה כדוגמת המוצב במכונת התפירה באיור 64 וזכוכית הגנה מפני חלקים עפים כדוגמת איור 65. כלים מסויימים יכולים לשמש כעזרים בגישה למקומות מסוכנים (איור 66 ו-67).

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים