ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

 גופים שונים בעולם, ממליצים על  תקרות חשיפה שונות לחומר זהה.
במדינה נהוג לאמץ את תקני ACGIH .
להלן טבלת דוגמא לתקרות חשיפה שונות לאותו חומר עפ"י OSHA, NIOSH, ACGIH:

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים