בטיחות בעבודה עם ציוד ואביזרי הרמה 

משימה מספר 25001

ציוד ואביזרי הרמה

 

נושא משימה

 

נושא משימה מספר 25001:

1. מהן התקנות העוסקות באביזרי הרמה. מהן דרישות החוק לגבי שימוש ובדיקות של אביזרי הרמה.

2. מה החשיבות של הערך – עומס עבודה בטוח? מי קובע את העומס ? האם בודק מוסמך רשאי                                                  להפחית את העע"ב.

3. סכם את הפרמטרים שעל פיהם יש לפסול אביזרי הרמה.

4. איזה סוג של אביזרי הרמה אנו נבחר להרמת מטענים. הווה דוגמאות לסוגי המטענים השונים. יש                                              להתייחס לסביבת העבודה כולל פרמטרים פיזיקליים כגון טמפרטורות, לחות, עבודה בסביבה חומצית או בסיסית.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים