עגלת חץ (לוח נייד מהבהב)

הסדרי תנועה באתרי עבודה המשיקים לדרכים

נושאי המשימה מספר 44003+44004


נושא משימה מספר 44003
 עקב ביצוע עבודות תמ"א 38, יש להציב הסדרי תנועה בכניסה לאתר. מהם התהליכים אותם הנך מזהה בעבודות אלו המחייבים שימוש בהסדרי תנועה, מהם הסדרי התנועה שיש להציב והיכן יש להציבם? 

 


נושא משימה מספר 44004 
באתר מסוים מתוכננת בנייה לאורך שנתיים. מהן סוגי הבדיקות בהקשר להסדרי תנועה, עליהן תמליץ כיועץ הבטיחות בפני היזם, לצורך בחינת מצב הבטיחות בכניסה וביציאה אל ומהאתר, לאורך חיי הפרויקט?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים