עבודה במשמרות

נושאי המשימה מספר 45001+45002

נושאי המשימה

 


נושא משימה מספר 45001
1. הסבר מהו השעון הביולוגי?

2. תן דוגמה ממקום עבודתך או ממקום עבודה אחר, לעבודות משמרת. מנה  חמישה סיכונים

    בעבודות אלו.  

 
נושא משימה מספר 45002
1. הסבר מהי הבעיה הבטיחותית הכרוכה ב"העברת מקל" בין שתי משמרות חופפות?

2. מנה חמישה סיכונים בעבודת משמרת של אחיות בבתי חולים. והסבר את טיבם.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים