סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

עבודה נכונה בשימוש בסולם (המשך)

מיקום והצבת הסולם באופן נכון

  • גדר את אזור הסולם ווודא שהמשגיח אוחז בסולם כל העת

  • וודא נעילת דלתות סמוכות הנפתחות כלפי הסולם. הצג שילוט מתאים

  • המשטח עליו מוצב הסולם חייב להיות נקי, יציב, וישר

  • הזהר שאצבעותיך לא ימחצו בעת פתיחה ונעילה של המפרקים.

  • וודא שהמפרקים נעולים במקומם.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים