מתקנים טעוני בדיקה

 נושאי המשימה מספר  28002 + 28001

 


נושא משימה מספר 28001
 1. צלם במקום עבודתך מכונת הרמה כלשהי. הסבר את תפקידה  והגדר את מועדי הבדיקה הנדרשים לה.

2. אתר במקום עבודתך קולט קיטור. צלם אותו והסבר מהם הבדיקות (לא מועדי הבדיקות) אותם עורך בודק מוסמך              למתקן זה?

 


נושא משימה מספר 28002 
 1. צלם במקום עבודתך דוד קיטור כלשהו. הסבר את תפקידו  והגדר את מועדי הבדיקה הנדרשים לו.

2. אתר במקום עבודתך עגורן כלשהו. צלם אותו והסבר מהם הבדיקות (לא מועדי הבדיקות) אותם עורך בודק מוסמך           למתקן זה?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים