מערכות כיבוי אש אוטומטיות

נושאי משימה מספר 62001 + 62002

ביצוע בדיקת אינטגרציה

ביצוע בדיקת אינטגרציה, או משטר הפעלות מבוצע בגמר הרכבת כל

המערכות הנדרשות.

הבדיקה נעשית בהתאם להוראת נציב כבאות ראשי (הוראה מספר 536)

ומטרתה לבחון האם המערכות השונות במבנה מתפקדות בהתאמה לדרישות

שתכנן המתכנן.

 

לדוגמה:

בזמן הפעלת התראת אש מגלאי/אזור מסוים – האם דלתות אש נסגרות אוטומטית, האם

מערכות אוטומטיות (כגון מפוחי יניקה ומפוחי על לחץ, פיקוד למערכת כיבוי במים

והורדת מעליות) מופעלות וכן הלאה.

 

משטר ההפעלות (מי יופעל ומתי) מוגדר על ידי המתכנן ונבדק בהפעלה ראשונה על ידי

מעבדה מוסמכת ולאחר מכן כל שנה על ידי מהנדס מוסמך.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים