מערכות גילוי אש

נושאי משימה מספר 61001 + 61002

נושאי המשימה

 


נושא משימה מספר 61001
 1. אתר את מערכת גילוי האש במפעלך. צלם את הרכזת ומספר גלאים וכתוב מהם סוגי הגלאים בשימוש ומדוע דווקא הם?

2. עיין בתקן ישראלי 1122 ובהוראות נציב כבאות לעניין מערכות גילוי אש, והסבר על פי מה נקבע גודל הכיסוי של מערכת הגלאים?

 


נושא משימה מספר 61002 
 1. אתר את מערכת גילוי האש במפעלך. צלם מספר גלאים באזור נתון והסבר כיצד נקבע מספר גלאים זה?

2. מתי לטעמך תשתמש בגלאי חום? מה יתרונותיהם וחסרונותיהם ביחס לגלאים אחרים?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים